Veelgestelde vragen

De vragengrens is te laag voor de hypotheek van het huis dat ik wil kopen.

De vragengrens lijkt laag als je deze vergelijkt met de aanschafwaarde van een huis. Bij de meeste hypotheekverstrekkers (zoals een bank) kun je een hypotheek afsluiten zonder een overlijdensrisicoverzekering. Soms vragen hypotheekverstrekkers wel een overlijdensrisicoverzekering. Het gaat dan meestal slechts voor een deel van de hypothecaire lening.

De waarde van je huis is de belangrijkste zekerstelling voor de bank. Een hypotheekverstrekker kan een extra zekerheid voor de hypothecaire lening vragen in de vorm van een overlijdensrisicoverzekering. Deze verzekeringspolis wordt dan verpand aan de bank. Met een overlijdensrisicoverzekering weet de hypotheekverstrekker zeker dat de hypotheek wordt afbetaald, ook als de aanvrager overlijdt. En ook voor jou biedt dit zekerheid; Namelijk dat je partner, kinderen of andere familieleden gewoon in het huis kunnen blijven wonen. De hoogte van de gevraagde overlijdensrisicodekking verschilt per hypotheekverstrekker en is afhankelijk van verschillende factoren. Zoals bijvoorbeeld de hoogte van de hypothecaire lening, de marktwaarde van het huis en het inkomen van de aanvrager. Ook kan een overlijdensrisicoverzekering goed passen in je financiële planning zonder dat de hypotheekverstrekker om deze extra zekerheid vraagt. Een overlijdensrisicoverzekering blijft belangrijk omdat het je nabestaande financiële zekerheid geeft na je overlijden. Praat hierover  met je hypotheekadviseur of financieel planner!

Rekenvoorbeeld

Een voorbeeld: Karel heeft een BRCA2-mutatie en geen kanker. Hij koopt een huis met een marktwaarde van €500.000,–. Karel heeft een hypothecaire lening nodig van € 500.000. De hypotheekverstrekker vraagt als aanvullende dekking Karel een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten voor 20% van de marktwaarde van het huis.

Gevraagde hypotheek:              € 500.000,–
Overlijdensrisicodekking:           € 100.000,–

De huidige wettelijke vragengrens van € 294.803,- dekt dus ruim de door de hypotheekverstrekker gevraagde overlijdensrisicodekking. Overigens zijn er genoeg hypotheekverstrekkers die geen aanvullende overlijdensrisicodekking vragen. Enkel voor heel hoge hypotheken zal een verzekerd bedrag gevraagd worden boven die vragengrens. Het kan zijn dat er dan wel vragen over erfelijke aanleg gesteld worden. De verzekeraar kan dan het ingeschatte extra risico meenemen en een hogere premie bepalen.

Als de gevraagde overlijdensrisicodekking toch boven de vragengrens uitkomt, is er geen reden tot paniek. Naar aanleiding van de gezondheidsverklaring zal een verzekeraar de aanvraag beoordelen en een premie berekenen. Ook kan een hypotheekadviseur kijken of er andere zekerheden ingezet kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld het verpanden van spaargeld.

Tip: Informeer bij verschillende verzekeraars, want veel verzekeraars hanteren een hogere vragengrens dan de wettelijke grens. Je bent níet verplicht om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten bij je hypotheekverstrekker. Een erkende hypotheekadviseur kan hierbij helpen.

Hoe zit het met de overlijdensrisicoverzekering en de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?

Voor een nieuwe NHG-hypotheek is een overlijdensrisicoverzekering sinds 1 januari 2018 niet meer verplicht. De reden is dat het voor kwetsbare groepen – zoals chronisch zieken en kankerpatiënten – moeilijker is om een (betaalbare) overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Hierdoor was het afsluiten van een hypotheek met NHG soms niet mogelijk. Nu deze verplichting is komen te vervallen kan ook deze groep mensen een hypotheek met nationale hypotheekgarantie afsluiten.

Sinds 1 januari 2020 is een overlijdensrisicoverzekering voor bestaande NHG-hypotheken ook niet meer verplicht. Dat NHG een overlijdensrisicoverzekering niet meer verplicht stelt, betekent niet dat uw overlijdensrisico moet komen te vervallen. Een overlijdensrisicoverzekering is een belangrijk financieel product omdat deze u financiële zekerheid bij overlijden geeft. Deze is in het verleden niet voor niets afgesloten. Zeg uw verzekering dus nooit op voordat u uw financieel adviseur hebt geraadpleegd.

Voor alle voorwaarden rondom de Nationale Hypotheekgarantie kun je terecht bij uw hypotheekadviseur of kijk op: www.nhg.nl.

Wat moet ik doen al de zorgverzekeraar weigert te vergoeden, terwijl ik er wel recht op denk te hebben?

Als je deze afwijzing op papier hebt gekregen, kun je de zorgverzekeraar om een heroverweging vragen. Dat betekent dat je de zorgverzekeraar vraagt nog eens naar de zaak te kijken. De zorgverzekeraar is verplicht je een goed gemotiveerde beslissing te sturen.

Is ook deze beslissing negatief voor je? Dan zijn er twee mogelijkheden: je kunt je geschil met de zorgverzekeraar voorleggen aan de burgerlijke rechter of je kunt je geschil voorleggen aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering (SKGZ). Bij de SKGZ zijn de Ombudsman Zorgverzekeringen en de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Ondergebracht.
Als je jouw geschil wilt voorleggen aan de Geschillencommissie, moet je een brief schrijven aan de SKGZ. Dit kan bijvoorbeeld via de website van de SKGZ (www.skgz.nl). Mocht dat nog niet eerder zijn gebeurd, dan zal de Ombudsman Zorgverzekeringen eerst kijken of de zaak door bemiddeling met de zorgverzekeraar kan worden opgelost. Als dat niet mogelijk is, wordt jouw klacht direct door de Geschillencommissie in behandeling genomen. Je moet hiervoor een bedrag van 37 euro betalen; de SKGZ stuurt je hierover een brief. Als de Geschillencommissie je in het gelijk stelt, krijg je dit bedrag meestal terug. Als je jouw geschil aan de SKGZ voorlegt en de Geschillencommissie Zorgverzekeringen hierover een bindend advies geeft, kun je het bindend advies ter toetsing aan de burgerlijke rechter voorleggen. Deze kan het dan vernietigen.

Als je naar de burgerlijke rechter gaat, heb je een advocaat nodig als het financiële belang € 5000,- of hoger is. Tevens loop je procesrisico, dat wil zeggen dat je de kosten van de rechtsbijstand van de andere partij moet betalen als je geen gelijk krijgt. Wijst de rechter jouw eis af, dan kun je in hoger beroep.

Ik heb preventieve operaties aan mijn borsten en eierstokken laten doen. Kan ik mij nu weer verzekeren zonder gevolgen voor het acceptatiebeleid?

Voor overlijdensrisico- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen hoef je onder de vragengrens jouw BRCA genmutatie niet te vermelden. Ook preventieve behandelingen en operaties hoef je onder de vragengrens niet te melden. Boven de vragengrens moet je zowel je uitslag van het erfelijkheidsonderzoek als de operaties vermelden, als hiernaar gevraagd wordt. Als je preventieve operaties hebt ondergaan, kun je voor een overlijdensrisicoverzekering tegen normale premie en voorwaarden verzekerd worden. Voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan het risico voor arbeidsongeschiktheid de eerste jaren na een operatie wel hoger zijn.

Ik ben een man met een BRCA genmutatie. Zijn er voor mij gevolgen wat betreft verzekeringen?

De gevolgen ten aanzien van verzekerbaarheid voor mannen zijn niet goed duidelijk. Het risico op het krijgen van kanker is voor mannen met een BRCA genmutatie (veel) lager dan voor vrouwen, maar wel iets verhoogd. De meeste verzekeraars zullen dit licht verhoogde risico niet als een probleem voor de acceptatie van een verzekering zien.