menu

Reactie berichtgeving over vergoeding borstreconstructie na borstkanker

In het nieuws van vandaag over problemen bij de vergoeding van borstreconstructie na borstkanker, mist de stem van de patiënt. Namens vrouwen met erfelijke aanleg voor borstkanker reageert Stichting Erfelijke Kanker Nederland op dit bericht. Vrouwen die vanwege borstkanker of erfelijke aanleg hiervoor een borstreconstructie nodig hebben, krijgen te maken heeft met lastige zorgverzekeraars en helaas soms ook met plastisch chirurgen die weliswaar bevoegd zijn, maar niet altijd optimaal bekwaam. Transparantie hierover ontbreekt, goede voorlichting en nazorg zijn soms onvoldoende.

Als Stichting Erfelijke Kanker Nederland vertegenwoordigen wij een grote groep (1 op de 300 Nederlanders heeft een BRCA-mutatie) vrouwen met een hoog risico op borstkanker. Een preventieve borstamputatie en -reconstructie is de manier om aan een torenhoog borstkankerrisico te ontsnappen. Een borstreconstructie bij borstkanker of bij vrouwen met een hoog risico op borstkanker door erfelijke aanleg, wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Heroperaties en plastisch chirurgische aanpassingen niet altijd.

Verminkte patiënt
In de berichtgeving van de NOS vertelt een plastisch chirurg over een verminkte patiënt, doordat haar borstreconstructie niet goed is gelukt. Een correctie van haar borstreconstructie krijgt zij niet vergoed. Dat is een vreselijke situatie voor deze vrouw en psychisch zwaar, weten wij uit ervaringen van onze achterban. Het is droevig dat een hersteloperatie niet zomaar wordt vergoed en scheef dat dit bij andere soorten kanker wel gebeurt. Bij elke operatie, ook bij borstreconstructie, bestaat een risico op complicaties, waardoor het resultaat kan tegenvallen. Verwachtingen over het eindresultaat spelen ook een rol. Soms is er een andere oorzaak waardoor het resultaat niet is zoals verwacht: een plastisch chirurg die zijn werk niet goed deed, waardoor een vrouw haar heil elders zoekt en vervolgens te maken krijgt met een verzekeraar die niet wil vergoeden. In onze groep vrouwen zien wij patiënten die onvoldoende geïnformeerd zijn en dat borstreconstructies soms niet goed gaan. De patiënt is daar enorm de dupe van. Het begint met gebrek aan transparantie over de ervaringen en complicaties van de verschillende plastisch chirurgen. Ook ontbreekt een inzichtelijke volumenorm per plastisch chirurg; hoe vaak iemand een operatie minimaal moet doen om kwaliteit te kunnen leveren. Daarbij komt dat informatie voor patiënten vaak beter kan, net als nazorg. Als Stichting Erfelijke Kanker Nederland roepen wij al jaren om concentratie van zulke specialistische zorg als borstreconstructie is.

Verantwoordelijkheid
Zorgverzekeraars reageren mogelijk, tragisch genoeg, met overregulering. Dat heroperatie bij borstreconstructie niet vergoed wordt, is heel treurig. Dat plastisch chirurgen hun verantwoordelijkheid hierin onvoldoende nemen óók. Het is heel wenselijk dat zij kritisch naar de eigen beroepsgroep kijken en niet automatisch naar zorgverzekeraars, die soms het corrigeren van de tekortkomingen van hun collega’s moeten vergoeden.

Betere zorg
Voor patiënten valt er een wereld te winnen. Dat zij hierdoor zo getroffen worden – zowel door lastige zorgverzekeraars als het gebrek aan concentratie van zulke specialistische zorg als borstreconstructie is – is stuitend en ontzettend verdrietig voor alle vrouwen die hier slachtoffer van zijn. We zijn blij dat de NVPC en Zorgverzekeraars Nederland naar aanleiding van de berichtgeving met elkaar in gesprek gaan. Als Stichting Erfelijke Kanker Nederland hopen we samen stappen te zetten die de zorg voor deze vrouwen beter maakt.

Lees hier het nieuwsbericht van NOS.