Meer over melanoom

Meer over melanoom en de behandeling van melanoom is te lezen op de site van Stichting Melanoom.

De Stichting Melanoom is een kankerpatiëntenorganisatie voor mensen met een melanoom of oogmelanoom.

De kernactiviteiten van Stichting Melanoom zijn:

  • Het geven van voorlichting en informatie
  • Het scheppen van mogelijkheden voor lotgenotencontact
  • Het behartigen van belangen

Wetenschappelijk onderzoek

LaCuNe is het Landelijk Cutaan onderzoeksNetwerk. Het netwerk is opgericht met als doel het stimuleren van zorgevaluatieonderzoek om de lacunes van de Kennisagenda NVDV in te vullen. De uitvoering van dit evaluatieonderzoek is aan geïnteresseerde dermatologen en maatschappen; iedereen kan hieraan bijdragen en onderzoeksvoorstellen indienen. Meer informatie is te vinden in de Blauwdruk.

De INTRIM studie

Het KWF financiert diverse onderzoeken naar melanoom. Bekijk hier alle onderzoeken.