Nalaten

“Mijn testament, dat komt nog wel eens”. Nalaten is een onderwerp waar de meeste mensen liever niet over nadenken. Toch is het is het belangrijk om er bij stil te staan. Voor jou en voor jouw dierbaren. Het geeft je de gelegenheid om na je overlijden wat te betekenen voor een ander.

Overweeg je om na je overlijden geld na te laten aan Stichting Erfelijke Kanker Nederland Nederland? Dan zijn wij daar ontzettend blij mee. Daarmee kunnen wij eraan bijdragen dat meer mensen met erfelijke aanleg worden opgespoord. We kunnen goede voorlichting geven over erfelijke aanleg voor kanker en nog beter voor de belangen van deze groep opkomen. Jouw nalatenschap aan ons kan verschil maken. Dit doe je door ons op te nemen in je testament.

Je kunt een bedrag nalaten aan Stichting Erfelijke Kanker Nederland door ons op te nemen in jouw testament. Hierin zet je jouw wensen om ons te steunen na jouw overlijden.  Dat kan op verschillende manieren. De bekendste zijn een erfenis of legaat.

Erfenis of legaat
Je kunt Stichting Erfelijke Kanker Nederland op twee manieren opnemen in jouw testament:

  • Door Stichting Erfelijke Kanker Nederland te benoemen als (mede)erfgenaam. Je bepaalt dan zelf welk recht wij krijgen op (een deel van) jouw nalatenschap.
  • Door Stichting Erfelijke Kanker Nederland te benoemen tot legataris. Wij krijgen dan een legaat. Dit is een vastgesteld geldbedrag, een effectenportefeuille, een bepaald goed of een ander specifiek vermogensbestanddeel. Een legaat wordt uitgekeerd voordat de erfgenamen de erfenis verdelen.

Testament laten opmaken door de notaris

Overweeg je om na je overlijden geld na te laten aan Stichting Erfelijke Kanker Nederland? Bespreek jouw wensen dan met een notaris. De notaris geeft je advies en informatie over de mogelijkheden. Je bepaalt zelf wat je nalaat en aan wie. Dit zet je allemaal in jouw testament. Het laten opmaken van een testament gaat altijd via een notaris. Dat kost geld. Laat je geld na aan Stichting Erfelijke Kanker Nederland, dan ontvangen we na jouw overlijden een gift via jouw testament.

Wij zijn vrijgesteld van erfbelasting

Stichting Erfelijke Kanker Nederland, gevestigd te Velp, is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat we donaties kunnen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Daarnaast betaalt Stichting Erfelijke Kanker Nederland geen erfbelasting of schenkbelasting over erfenissen en schenkingen. Stichting Erfelijke Kanker Nederland kan de donaties en giften dus volledig inzetten voor al haar activiteiten.

Elke ANBI heeft een RSIN-nummer. Ons RSIN-nummer is 8624 06 018.

Heb je vragen over nalaten aan Stichting Erfelijke Kanker Nederland? We denken graag met je mee. Stuur ons een mail, dan nemen wij contact met je op.