Help mee met je bedrijf

Laat als bedrijf je maatschappelijke betrokkenheid zien en help Stichting Erfelijke Kanker Nederland haar doelen te realiseren. We zoeken graag samen met jou naar de samenwerkingsvorm die het beste bij je bedrijf past.

Een paar ideeën…

  • Je kunt bijvoorbeeld een bedrijfsfeest of evenement organiseren dat in het teken van de Stichting Erfelijke Kanker Nederland staat. Het opgehaalde bedrag kun je overmaken op ons rekeningnummer: NL96ABNA0104 9015 19 ten name van de Stichting Erfelijke Kanker Nederland onder vermelding van ‘Bedrijfsdonatie’
  • Online doneren
  • Wil jouw bedrijf zich inzetten voor Stichting Erfelijke Kanker Nederland? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden. Stuur ons een mail.

Fiscale aspecten van een gift als bedrijf

Als je de Stichting Erfelijke Kanker Nederland sponsort, ziet de fiscus de donatie als een normale kostenpost. De schenking is dan volledig aftrekbaar. Vraag je accountant naar de specifieke regels en mogelijkheden die voor jouw bedrijf van toepassing zijn.

Stichting Erfelijke Kanker Nederland is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).