ANBI

Stichting Erfelijke Kanker Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij geen erfbelasting of schenkbelasting betalen voor giften. Het geld dat je ons schenkt, kunnen wij dus volledig gebruiken. Je vindt hier alle wettelijke verplichte gegevens, in het kader van de ANBI-status.

Naam en contactgegevens

Stichting Erfelijke Kanker Nederland
Kortenaerlaan 10
6881 ET  Velp

Tel: 06 41 76 15 92
Email: info@kankerindefamilie.nl

 

RSIN/fiscaal nummer: 862406018
KVK-nummer: 82274576
Rekeningnummer: NL96ABNA0104901519

Statuten

Oprichtingsakte

Jaarverslagen

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2023

 

Beleidsplan

Meerjaren beleidsplan 2021-2023

Anbi publicaties