Patiënten Adviesgroep (PAG) wetenschappelijk onderzoek

Hoe meer het perspectief van patiënten wordt meegenomen in trials en onderzoeken, hoe bruikbaarder de uitkomsten zijn voor de patiënten. In onze Patiënten Adviesgroep (PAG) zitten vier ervaringsdeskundigen die patiëntenperspectief inbrengen bij wetenschappelijk onderzoek.

Patiëntenperspectief wordt steeds meer gevraagd en gewaardeerd. De leden van de PAG beoordelen sinds 2013 vanuit patiëntenperspectief wetenschappelijk onderzoek. Graag worden wij vanaf het begin af aan actief betrokken bij wetenschappelijk onderzoek!

Stichting Erfelijke Kanker Nederland streeft naar een sturende rol bij wetenschappelijk onderzoek, zodat onderzocht wordt wat van wezenlijk belang is voor de doelgroep. Het is de rol van de PAG is dat onderzoeksaanvragen aangescherpt worden, patiënteninformatie over onderzoek duidelijk is en dat de uitvoering van onderzoek zoveel mogelijk aansluit bij wensen en behoeften van deelnemende patiënten.

Ben je onderzoeker en wil je een aanvraag doen voor patiëntenadvies? Stuur dan een email naar info@kankerindefamilie.nl