Verzekeren na kanker

Als je door je erfelijke aanleg kanker hebt gekregen, dan was je in het verleden altijd verplicht om dit te melden. Sinds 1 januari 2021 is dit veranderd. In sommige gevallen hoef je bij het aanvragen van een verzekering niet meer te vermelden dat je kanker hebt gehad. Deze regeling staat bekend als de ‘schone-lei’ regel.

De regeling houdt in dat ex-kankerpatiënten tien jaar na het bereiken van volledige remissie (de behandelend arts heeft de aanwezigheid van kanker niet meer kunnen vaststellen) bij het invullen van de gezondheidsverklaring niet meer hoeven te melden dat zij kanker hebben gehad. Voor sommige kankersoorten geldt een kortere termijn dan tien jaar. De regeling geldt voor een overlijdensrisicoverzekering onder de vragengrens of een uitvaartverzekering.

Als je jonger dan 21 jaar was toen de diagnose kanker werd gesteld, hoef je al na vijf jaar kankervrij*) zijn niet meer te melden dat je kanker hebt gehad. Klachten, ziekten of aandoeningen als gevolg van de kanker of van de behandeling van de kanker, moeten wel gemeld worden.

*) Met kankervrij bedoelen we het moment waarop ‘volledige remissie’ werd bereikt, dat wil zeggen dat de arts die je behandelde vaststelde dat de kanker niet meer is gevonden.

Het Verbond van verzekeraars heeft samen met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) de website verzekerennakanker.nl gemaakt. Op deze website staat een handige tool waarmee je eenvoudig kunt controleren wat je wel en wat je niet hoeft te melden op de gezondheidsverklaring. Naast deze tool is op deze site ook de volledige inhoud van de regeling te vinden.

Geraadpleegde bronnen
NKF.nl, vananaarzeker.nl, verzekerennakanker.nl