Meer over borstkanker

Borstkankervereniging Nederland heeft allerlei informatie over borstkanker, zoals over de diagnose, onderzoeken en verschillende behandelingen. Het lezen en begrijpen van deze medische informatie helpt je om uit te zoeken wat op jou van toepassing is. Het kan je ook helpen in het gesprek met je zorgverlener. Heb je vragen over je diagnose of behandeling, stel deze dan aan je behandelend arts. Vertel hem of haar ook over je leefsituatie en wat belangrijk voor je is, zodat je samen keuzes kunt maken die het best bij jouw medische én persoonlijke situatie passen. Alle informatie vind je hier.

Uitgebreide informatie over borstkanker is te vinden op Kanker.nl

Op de site van Bevolkingsonderzoek Nederland lees je meer over het bevolkingsonderzoek borstkanker.

Wetenschappelijk onderzoek

Op de onderstaande pagina’s kun je meer vinden over onderzoek naar borstkanker:

Op Kanker.nl vind je ook een zo compleet mogelijk overzicht van alle actuele studies (ook wel trials genoemd) in Nederland. Samen met de arts kun je aan de hand van deze informatie bespreken wat de mogelijkheden zijn om eventueel deel te nemen aan zo’n studie. Mocht er voor jou een passende studie zijn dan volgt nog uitgebreide mondelinge en schriftelijke informatie.

De volgende studies zijn er voor mensen met een erfelijke of familiaire aanleg voor borstkanker:

Hebon is een landelijk onderzoek onder families waar borst- en eierstokkanker veel voorkomt. Hebon staat voor: Hereditair (=Erfelijk) Borst- en eierstokkanker Onderzoek Nederland. Het primaire doel van de Hebon studie is het faciliteren van onderzoek onder deze families. De studie is een multidisciplinaire samenwerking van alle afdelingen Klinische Genetica/Familiaire Tumoren in Nederland. Alle Universitair Medische Centra en het Antoni van Leeuwenhoek zijn bij de uitvoering van het onderzoek betrokken.

TESTBREAST – studie: Onderzoek naar een nieuwe methode om borstkanker vroeger vast te stellen bij vrouwen met een verhoogd risico op borstkanker. Onderzocht wordt of borstkanker kan worden vastgesteld aan de hand van biomarkers in het bloed.

OLIGO – studie: Onderzoek naar de effecten van een intensieve behandeling met chemotherapie voor vrouwen met een borsttumor met een DNA-stoornis (HRD) en één tot drie uitzaaiingen op afstand.

SUBITO – studie: Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met een bepaald type borstkanker (BRCA1-like). Deelname is mogelijk voor patiënten met een vergevorderde borstkanker (stadium III).

Het KWF financiert diverse onderzoeken naar borstkanker. Bekijk hier alle onderzoeken.